รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชทั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา  ...............รายละเอียด

 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชทั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา  ...............รายละเอียด

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 5  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล..........รายละเอียด............

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ......รายละเอียด

 

สถานที่สอบ.....รายละเอียด

 

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 5  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ..........รายละเอียด.........

 

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 5  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ...............แก้ไขเพิ่มเติม..............