ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานราชการ.....รายละเอียด

 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการทั่วไป   ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

เอกสารประกาศรับสมัครสอบและรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ.............รายละเอียด

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับราชการเป็นพนักงานราชการ.....รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานราชการ....................รายละเอียด

 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร................................รายละเอียด