ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 5  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ..........รายละเอียด.........

ประกาศรับสมัครบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา  ............. รายละเอียด

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 5  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

..........รายละเอียด.........

ประกาศรับสมัครบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา  ............. รายละเอียด

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้รับจ้าง งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา   รายละเอียด.........