ประกาศรับสมัครบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา  ............. รายละเอียด

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาช่วยงานด้านสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา   รายละเอียด.........

ประกาศรับสมัครบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา  ............. รายละเอียด