รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาช่วยงานด้านสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา   รายละเอียด.........