ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 5  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

..........รายละเอียด.........

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   รายละเอียด.............

แผนที่..............

สถานที่สอบ.............

 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรพนักงานราชการ  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  รายละเอียด....................

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรพนักงานราชการ  ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล  รายละเอียด.....................

ประกาศรับสมัครบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงาน งานจ้างเหมาบริการ  จำนวน 2 ตำแหน่ง

 

  1.  งานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์            จำนวน  1  อัตรา   รายละเอียดที่แนบ................

  2.  งานจ้างเหมาบริการตรวจโรคสัตว์       จำนวน  1  อัตรา   รายละเอียดที่แนบ................

 

 

ประกาศสำนักงาน รายละเอียดที่แนบ......

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาขับรถยนต์ และจ้างเหมาบริการตรวจโรคสัตว์  รายละเอียด........

 

ประกาศรับสมัครบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ จำนวน 5 อัตรา  ............. รายละเอียด

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร