ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   รายละเอียด.............

แผนที่..............

สถานที่สอบ.............

 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรพนักงานราชการ  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  รายละเอียด....................

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรพนักงานราชการ  ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล  รายละเอียด.....................

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาขับรถยนต์ และจ้างเหมาบริการตรวจโรคสัตว์  รายละเอียด........

 

ประกาศรับสมัครบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ จำนวน 5 อัตรา  ............. รายละเอียด

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

ประกาศรับสมัครบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงาน งานจ้างเหมาบริการ  จำนวน 2 ตำแหน่ง

 

  1.  งานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์            จำนวน  1  อัตรา   รายละเอียดที่แนบ................

  2.  งานจ้างเหมาบริการตรวจโรคสัตว์       จำนวน  1  อัตรา   รายละเอียดที่แนบ................

 

 

ประกาศสำนักงาน รายละเอียดที่แนบ......

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ   ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ จำนวน 1 อัตรา 

เพื่อปฏิบัติงานที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 5

เอกสารประกาศรับสมัครสอบ

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ