ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง  รายละเอียด.................

ประกาศรับสมัครบุคคลธรรมดาเพื่อจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา  ............. รายละเอียด

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

ประกาศรับสมัครบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา  ............. รายละเอียด

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร