ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 5

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานราชการ.............รายละเอียด

 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการทั่วไป   ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา

เอกสารประกาศรับสมัครสอบ.............รายละเอียด

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ.............รายละเอียด

 

 

 

 

ประกาศรับสมัครบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ อ่านรายละเอียด....

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ฝ่ายบริหารทั่วไป ปศข.5

imagescaaic764

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร อ่านรายละเอียด..

รายละเอียดคุณสมบัติของ ตำแหน่งนิติกร อ่านรายละเอียด....

ใบสมัครพนักงานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ฝ่ายบริหารทั่วไป ปศข.5

   

 imagescaaic764                                          

 

 

   ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริกการตรวจป้องกันโรคสัตว์ อ่านรายละเอียด....

 

 

 

 

 

ที่มา : ฝ่ายบริหารทั่วไป ปศข.5