1.  แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (ฺBusiness Continuity Plan)

2.  แผนรองรับสภาวะวิฤกตเหตุการณ์แผ่นดินไหว

3.  แผนรองรับสภาวะวิฤกตเหตุการณ์โรคระบาด

4.  แผนรองรับสภาวะวิฤกตเหตุการณ์ไฟฟ้าดับในบริเวณกว้าง

5.  แผนรองรับสภาวะวิฤกตเหตุการณ์ก่อจลาจล

6.  แผนรองรับสภาวะวิฤกตเหตุการณ์อัคคีภัย

7.  แผนรองรับสภาวะวิฤกตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ