1   วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 รับมอบรางวัลหน่วยงานใสสะอาด ระดับดีเด่น ประเภทหน่วยงานระดับเขต จาก นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ปีที่ 76 ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี