โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ถึง  วันที่ 18 สิงหาคม 2565
 
 
 
 
 
 
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับราชการเป็นพนักงานราชการ ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล  จำนวน 1 อัตรา