โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2565 ถึง  วันที่ 22 เมษายน 2565