1. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา

     ***เพื่อปฏิบัติงานที่หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนมแม่ทา จังหวัดลำพูน***

      - ใบสมัครงานพนักงานราชการ

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

3. ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล