1. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

      - ใบสมัครงานพนักงานราชการ

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

     - รายละเอียดห้องสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

3. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ ความสามารถและทักษะเฉพาะ (สอบข้อเขียน)

4. ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป