010    วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 5 ได้มอบหมายให้ นายวิจิตร จิตอารี ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ และนายชิตษณุพงษ์ เม้าเขียว ประธานเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะ-แกะ จังหวัดแพร่ ร่วมประชุมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ-แกะ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนาและสร้างเครือข่ายการผลิตและการตลาดแพะเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะระดับเขตและระดับประเทศต่อไป

 

 

 

ภาพ/ข่าว : ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์เขต 5