004     วันที่ 5 กันยายน 2565 น.สพ.ชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 5 ได้มอบหมายให้ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 โดย น.สพ.มนตรี นวมจิตต์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย น.สพ.ณัฐวิทย์ อิ่มมาก นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ และคณะ เข้าตรวจรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาในแพะ และฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร ในพื้นที่อำเภอเกาะคา อำเภอเสริมงาม และอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ร่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมิน ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง และด่านกักกันสัตว์ลำปาง เข้าตรวจรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลา ระดับ A ในแพะ และฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร รวมทั้งสิ้นจำนวน 5 ฟาร์ม ทั้งนี้ฟาร์มที่ผ่านการตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคจะสามารถดำเนินการเคลื่อนย้ายได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

 

 

 

ภาพ/ข่าว : ส่วนสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์เขต 5