001     วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ศร ธีปฎิมากร ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้โดยมี นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

พิธีมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือฯ ดังกล่าวจัดโดยปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ซึ่งได้ดำเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริอนุมัติให้ดำเนินโครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-
31 ธันวาคม 2565 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาต่อกรมปศุสัตว์

โดยมีกิจกรรมไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 190 ตัว เพื่อนำไปส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรตามหลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ และกิจกรรมมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือแก่เกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการเป็นกรณีพิเศษ และมอบหมายให้ปศุสัตว์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปศุสัตว์จังหวัด ดำเนินการจัดพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

 

 

 

ภาพ/ข่าว : ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์เขต 5