0050#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

   วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2567 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้นายสุเทพ สุขผล ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 พร้อมด้วยนายกฤติพิพัฒน์ รัตนนาวินกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาสัตว์ปีก กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายรัชพล หลิมวัฒนา รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมโคนม และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสัตว์ปีก กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประชุมหารือแนวทางการจัดทำ"แม่ฮ่องสอนโมเดล" ตามนโยบายของ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยหารือ การจัดทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อยกระดับรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่าใน 4 ปี และมีรายได้มวลรวมของจังหวัดเลื่อนขึ้นจากเดิม 10 อันดับ ซึ่งดำเนินการขับเคลื่อน จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย
1)โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่แม่ฮ่องสอน
2)โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ดำ (ไก่ชี้ฟ้า ฟ้าหลวง)
3)โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแกะและแปรรูปผลิตภัณฑ์(ขนแกะ) ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

  

 

 

ภาพ/ข่าว :  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5