0020#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

   วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่ม 4 (เขตปศุสัตว์ที่ 5, เขตปศุสัตว์ที่ 6) ครั้งที่ 2/2567 พร้อมด้วยนายอนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าหน่วยงาน และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดใหม่ เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาจัดสรรสิทธิการจำหน่ายนมโรงเรียน ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom meeting) ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

 

  

 

 

ภาพ/ข่าว :  สำนักงานปศุสัตว์เขต 5