0090#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

   วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 และนายสุเทพ สุขผล ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โครงการทหารพันธุ์ดี ณ ค่ายโสณบัณฑิตย์ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โดยนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้กราบบังคมทูลรายงานการสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ และน้อมเกล้าฯ ถวายพ่อแม่พันธุ์ไก่ดำสตูล ไก่ดำนครไืทย ตู้ฟัก ตู้เกิด และจานกก เพื่อนำไปใช้ในโครงการดังกล่าว ในการนี้นายสมพงษ์ พิพัฒน์พงค์ชัย ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เข้าร่วมรับเสด็จฯ ในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

 

  

ภาพ/ข่าว :  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5