0030#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

   วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โดยมีนายวุฒิชัย คำดี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ นายพชร ศรีประสาท นายสัตวแพทย์ชำนาญการ เป็นคณะกรรมการตรวจนับวัคซีน ได้ทำการตรวจนับวัคซีนงบเพื่อป้องกันโรคและงบเพื่่อจำหน่าย ประจำเดือนเมษายน 2567

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพ/ข่าว :  ส่วนสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์เขต 5