0050#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

   วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและะพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมเข้าร่วมประชุมคณะทำงาน งานส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์ มูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ จ.เชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ ประธานคณะทำงานและที่ปรึกษาฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ โดยการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมด้านปศุสัตว์ ในพื้นที่โครงการหลวง ได้บูรณาการงานร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการในพื้นที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของมูลนิธิโครงการหลวงต่อไป

 

 

 

 

  

ภาพ/ข่าว :  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5