0010#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

   วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ น.สพ.ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วย น.สพ.พูนศักดิ์ นาวาทอง หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ เป็นผู้แทนรับมอบน้ำดื่มที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือ โดยนายสุนทราภรณ์ สิงห์รีวงศ์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่ 5 ในการปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์เถื่อน ตามนโยบายการป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์เถื่อน มุ่งรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าปศุสัตว์ ช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย และคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับสินค้าปศุสัตว์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยจากเชื้อโรค สารตกค้างที่เป็นอันตรายต่างๆ และสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้ โดยมีเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ

 

 

 

 

  

ภาพ/ข่าว :  ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5