0020#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

    วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ส่วนสุขภาพสัตว์ นำโดย น.ส.รินรดา แสงจันทร์ทิพย์นายสัตวแพทย์ชำนาญการส่วนสุขภาพสัตว์และเจ้าหน้าที่ในส่วน ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ และปศุสัตว์อำเภอวังชิ้น ร่วมติดตามสถานการณ์กรณีพบกระบือป่วยตายสงสัยโรคเฮโมรายิกเซปติซีเมียในพื้นที่อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่โดยได้เข้าดำเนินการสอบสวนโรค ทำการรักษาสัตว์ป่วย และให้คำแนะนำแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือและโคเนื้อที่ได้รับผลกระทบ ในการนี้ ได้สนับสนุนยาปฏิชีวนะ เพื่อใช้ในการควบคุมโรค ซึ่งทางส่วนสุขภาพสัตว์จะดำเนินการติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคอย่างใกล้ชิดจนกว่าโรคจะสงบ

 

  

ภาพ/ข่าว :  ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5