0100#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

     วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ นายศราวุธ เขียวศรี ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์และคณะ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ดำเนินการตรวจต่ออายุระบบการผลิตไก่ไข่และไข่ไก่อินทรีย์ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ และดำเนินการตรวจติดตามระบบการผลิตพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ ประเภทถั่งลิสงเถา ฟลอริเกรซอินทรีย์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ ตำบลยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

 

 

  

ภาพ/ข่าว :  ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5