0010#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#   

        นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายส่วนสุขภาพสัตว์ ส่งผลงาน Dashboard "Dairy Cow Service" เข้าร่วมโครงการ DIGI Data Camp Season 2 ค่ายสานฝัน ปั้นอัศวินข้อมูลภาครัฐ ซีซั่น 2 โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA และสถาบันนวัตกรรมและธรรมมาภิบาลข้อมูล โดยในปรนี้มีทีมจากภาครัฐทั่วประเทศร่วม 300 ทีมเข้าร่วมฯ ซึ่งทีมสะรวด นำโดย น.สพ.ณัฐวิทย์ อิ่มมาก นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สพ.ญ.รินรดา แสงจันทร์ทิพย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ สพ.ญ.ชฎิลพรรษ คันธเลิศ นายสัตวแพทย์ปฎิบัติการ สพ.ญ.ธันยมัย บัววิรัตน์เลิศ นายสัตวแพทย์ปฎิบัติการ สพ.ญ.นัสดา ทาเสนา นายสัตวแพทย์ โดยในหลักสูตร Dashboard Design & Data Analysis ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัล Popular Vote ซึ่งทางทีมส่งผลงาน Dashboard "Dairy Cow Service" สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการรายงานสถานการณ์โคนม ระดับฟาร์ม สหกรณ์ และภาพรวมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เป็นการรวบรวมข้อมูลปริมาณน้ำนมดิบ ประชากรโคนม และองค์ประกอบน้ำนมดิบ เพื่อวิเคราะห์และรายงานบน Dashboard เพื่อให้เข้าถึงง่ายและใช้ได้จริง พร้อมทั้งแจ้งปัญหาและแนวทางแก้ไขเบื้องต้น เพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งในการช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนต่อไป

Dairy Cow Service

Linkประกาศผล: https://www.facebook.com/100066702193943/posts/pfbid05cJmmYLKwb6iJpZnEY7iL8MLukKLzBFTbE1RyvLxBj7QKhdZLR8P2AnecouqvW4el/?mibextid=cr9u03

 

  

 ภาพ/ข่าว : ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5