0010#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#   

        วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น.นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 พร้อมด้วย น.สพ.อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวอาภาพัชร์ นาทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ และการประชุมคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2566 โดยได้รับเกียรติจากนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

 

  

 ภาพ/ข่าว : สำนักงานปศุสัตว์เขต 5