0010#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#   

        วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 น.สพ.ศร ธีปฏิมากร ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง นายวิจิตร จิตอารี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายรังสิมันต์ พุ่มทอง เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 นางสายพิณ เจริญสนองกุล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายสุทธิพงศ์ ชื้อโสภณ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ร่วมกับ นายศักดา ประจักษ์บุญเจษฎา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง พร้อมด้วย นายเกษม ใจจันทร์ นายอำเภอสบปราบ และนายสมศักดิ์ ฉายชูวงษ์ ปศุสัตว์อำเภอสบปราบ เข้าร่วมติดตามแปลงหญ้าแพงโกล่าของเกษตรกร ในโครงการ DLD-C และเข้าตรวจเยี่ยมติดตามโครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ฯ และโครงการส่งเสริมและพัฒนาในด้านต่างๆ ของเกษตรกรพื้นที่อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

 

  

 ภาพ/ข่าว : สำนักงานปศุสัตว์เขต 5