006#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#

    วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 5 นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์ ณ ฟาร์มปศุสัตว์ของสิงห์ปาร์คเชียงราย 99 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายพืชผล น้อยนาฝาย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย และคณะ ให้การต้อนรับ

 

   

 

 

 

ภาพ/ข่าว :  สำนักงานปศุสัตว์เขต 5