002#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#

   วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 5 นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ศึกษาดูงานด้านสวัสดิภาพสัตว์ ณ มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี คุณแสงเดือน ชัยเลิศ ประธานมูลนิธิฯ และคณะ ให้การต้อนรับ

 

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว :  สำนักงานปศุสัตว์เขต 5