001#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#

    วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 5 นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ศึกษาดูงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ณ ฟาร์มสุกรในพื้นที่บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

  

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว :  สำนักงานปศุสัตว์เขต 5