005     วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 ได้มอบหมายให้ส่วนสุขภาพสัตว์ โดย น.สพ.ณัฐวิทย์ อิ่มมาก นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ และคณะเข้าตรวจรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาในฟาร์มแพะในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม และอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ร่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมินได้แก่ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ด่านกักกันสัตว์ลำปางเข้าตรวจรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดบรูเซลลา ระดับ B ระดับ A และ A (ต่ออายุ)จำนวน 8 ฟาร์ม ทั้งนี้ฟาร์มแพะที่ผ่านการตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคจะสามารถดำเนินการเคลื่อนย้ายแพะได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

 

 

ภาพ/ข่าว :  สำนักงานปศุสัตว์เขต 5