ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (สแกนเนอร์ จำนวน 2 เครื่อง)