ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สนาม (ที่กักสุนัขเคลื่อนที่)