ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562......รายละเอียด