0010#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

        วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 ปศุสัตว์เขต 5 นายสุรพล ธัญญเจริญ รับมอบหมายจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมต้อนรับคณะฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ในลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริฯ แก่เกษตรกร จำนวน 20 ราย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่จริม ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน


 

 

 

ภาพ/ข่าว :  สำนักงานปศุสัตว์เขต 5