0080#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

    วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้นายวุฒิชัย คำดี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เข้าร่วมรับฟังแนวทางการสมัครรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ.2567 (DLD Quality Awards 2024) ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom meeting) เพื่อเป็นแนวทางในการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ พร้อมกับรับฟังข้อเสนอแนะจากกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์หน่วยงานที่เคยได้รับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ.2566 ในปีที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกลางสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

 

  

ภาพ/ข่าวส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5