0060#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

    วันที่ 14 กันยายน 2566นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ติดตามการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีการดำเนินการดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน 5 ส

 

 

 

 

 

  

ภาพ/ข่าว :   ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต 5