1#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#   

     วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 นายสัตวแพทย์ชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบ ประจำเดือนมีนาคม 2566 ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย และลำปาง แบ่งเป็นสหกรณ์โคนม 17 แห่ง ผู้ประกอบการเอกชน/รัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง โดยการลงพื้นที่ออกตรวจปริมาณน้ำนมดิบและตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบในครั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ได้จัดตั้งชุดปฏิบัติการประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบ กำกับดูแลการเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบรายฟาร์มและเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบรายแท็งค์ ทุกแท็งก์ที่มีน้ำนมดิบ แท็งก์ละ 1 ขวด ทั้งรอบเช้าและรอบเย็น เพื่อนำมารวบรวมให้สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน (ลำปาง) ให้ได้ตามมาตรฐาน นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการได้ตรวจสอบปริมาณน้ำนมดิบของเดือนที่ผ่านมา (กุมภาพันธ์ 2566) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป  

https://www.tiktok.com/@region5_cmi/video/7210725321576811778?lang=th-TH

  

ภาพ/ข่าว :  สำนักงานปศุสัตว์เขต 5