×

คำเตือน

JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: [ROOT]/images/stories/2566/n24span style="font-size"
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/2566/n24span style="font-size"

005#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง# 

 

   วันที่ 20 มกราคม 2566 นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ นายรังสิมันต์ พุ่มทอง เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน และนางสาวเสาวณีย์ แสนสม เจ้าพนักงานสัตวบาล (ธคก.) เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เข้าร่วมพิธีรับมอบลูกโค ครบ 18 เดือน คืนตามสัญญายืมเพื่อการผลิต โครงการ ธคก.พร้อมกับนายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผ.อ.กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ,เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย โดยมีนายพืชผล น้อยนาฝาย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีดังกล่าว โดยในพิธีได้รับมอบลูกโคเพศเมียที่อายุครบ 18 เดือน จากสัญญายืมเพื่อการผลิตของโครงการ ธคก.ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย จำนวน 31 ตัว และโคเพศเมียดังกล่าวได้ดำเนินการขยายให้กับกลุ่มเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี (บ้านแสนเจริญ) ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย จำนวน 11 ราย จำนวนแม่โคทั้งหมด 31 ตัว ณ คอกกักสัตว์บ้านสันต้นกอก ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 

   

{gallery}2566/n24{/gallery}  

  

ภาพ/ข่าว :  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5