×

คำเตือน

JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: [ROOT]/images/stories/2566/n23span style="font-size"
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/2566/n23span style="font-size"

003#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง# 

 

       วันที่ 18-20 มกราคม 2566 นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ นางสาวรัชกาญจน์ วังกาวรรณ์ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์พื้นที่จังหวัดเชียงรายดังนี้
  1.โครงการสนับสนุนส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่(กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่) เป้าหมายพื้นที่ดำเนินการ กลุ่มแปลงใหญ่โคเนื้ออำเภอขุนตาล ซึ่งจะดำเนินการอบรมเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 รายในวันที่ 9 ก.พ. 2566 และสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการพัฒนาฟาร์มเข้าสู่ มาตรฐาน GFM จำนวน 10 ฟาร์ม ในช่วงระหว่างเดือน มี.ค.-เม.ย. 2566
  2. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์ เป้าหมายพื้นที่ดำเนินการกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเหมยซาน ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จำนวน 20 ราย จะดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรเข้าร่วมโครงการในวันที่ 14 ก.พ. 2566 สนับสนุนปัจจัยการผลิต พัฒนาตลาดสีเขียว จัดทำสื่อปศุสัตว์อินทรีย์ในช่วงระหว่างเดือน มี.ค - พ.ค. 2566
  3. โครงการพัฒนาการเลี้ยงสุกรชีวภาพ เป้าหมายพื้นที่ดำเนินการ ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง อบรมเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 5 ราย ในช่วงเดือน มี.ค. 2566 และจัดทำศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสุกรชีวภาพวิถีชุมชน(หมูหลุม) จำนวน 1 แห่ง คือหมู่บ้านทุ่งต้อม ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง ในช่วงเดือน เม.ย.- พ.ค. 2566 ซึ่ง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย จะเร่งดำเนินโครงการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป

 

 

   

{gallery}2566/n23{/gallery}  

  

ภาพ/ข่าว :  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5