007   วันที่ 13-24 มิถุนายน 2565  HHU ไชยปราการได้ปฏิบัติงานดังนี้

- เข้าเยี่ยมฟาร์ม update ข้อมูล เก็บข้อมูลต้นทุน และการใช้ยา
- เข้าแก้แนะนำไขฟาร์มที่ของแข็งในน้ำนมอยู่ในช่วง 12.00-12.19 โดยปัญหาหลักๆที่พบในกลุ่มนี้คือ
- เคยได้รับคำแนะนำจากทีมงานแล้ว ให้วัวมีอาการกินตลอด จากเข้าตรวจสอบ มีอาหารเหลือในรางจริงแต่เป็นส่วนที่วัวไม่ค่อยกินแล้ว เช่น เหลือแต่ก้านของหญ้าแพงโกล่า แนะนำให้เพิ่มปริมาณหญ้าอีก
- ฟาร์มบางฟาร์มมีต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูงเนื่องจากไม่ยอมแยกกลุ่มวัว น้ำนมได้วันละประมาณ 400 กก แต่กินอาหารข้นถึงวันละ 10 กระสอบหรือ 300 กก ซึ่งค่อนข้างมากเกินไป แนะนำให้ทำโซนแยกกลุ่ม เพื่อจะได้จัดการอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ
- ข้อจำกัดของรถที่ไปตัดหญ้าช่วงฤดูฝน เนื่องจากหากบรรทุกหญ้ามากเกินจะทำให้รถติดหล่ม
- ตรวจเลือดควายที่เจ้าของพึ่งย้ายเข้ามาใหม่เพื่อตรวจหาโรคแท้งติดต่อและพยาธิเม็ดเลือด
- ตรวจเชควัวที่มีอาการตาเจ็บหลายตัวที่คอกโครงการโคทดแทนของสหกรณ์ ตรวจเชคพบมีแมลง เยอะในตอนกลางวัน และผีเสือตอมตาตอนกลางคืน บางตัวคันตาและเอาตาไปถูตามคอกทำให้เกิดแผล แนะนำแก้ปัญหาที่ต้นเหตุต่อไป

 

 

 

ภาพ/ข่าว :   hhu ไชยปราการ ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5