003     วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต5 โดย น.สพ.มนตรี นวมจิตต์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย น.สพ.ณัฐวิทย์ อิ่มมาก นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ และคณะ เข้าตรวจรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาและวัณโรคในโคเนื้อ ฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาในแพะ และฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา อำเภอภูกามยาว อำเภอปง และอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ร่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมิน ได้แก่ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พะเยา เข้าตรวจรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลา ระดับ A วัณโรค ระดับ A (ต่ออายุ) ในโคเนื้อ ฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลา ระดับ A ในแพะ และฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร รวมทั้งสิ้นจำนวน 6 ฟาร์ม ทั้งนี้ฟาร์มที่ผ่านการตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคจะสามารถดำเนินการเคลื่อนย้ายได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

 

 

 

ภาพ/ข่าว :   ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5