008     วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ปศุสัตว์เขต 5 นายพนม มีศิริพันธุ์  พร้อมด้วย
นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดน่าน นายอนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ นายวิจิตร จิตอารี รักษาการ ผ.อ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 นายวรพล รุ่งสิทธิมงคล หัวหน้าด่านกักกันสัตว์น่าน และคณะเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ฯ ร่วมต้อนรับ พลเอก ศิวะ ภระมรทัต  รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานกองกำลังจิตอาสา และคณะฯ  ที่ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามงาน เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ บ้านเลขที่ 33/1  หมู่ 3 ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน และติดตามโครงการ โคก หนอง นา โมเดล อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว : ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5