013  วันที่ 27 ก.ค. 2564 นายธนพงศ์ สำเภาลอย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จ.เชียงใหม่ มอบหมายนักวิชาการศูนย์ฯลงพื้นที่พร้อมทีมงานถ่ายทำวีดีทัศน์ เพื่อจัดทำคลิปวีดีโอสื่อการสอนแสดงขั้นตอนการเลี้ยงและบริหารจัดการแมลงเศรษฐกิจ (ผึ้งพันธุ์) ตอน มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มผึ้ง (GAP ฟาร์มผึ้งพันธุ์) ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้เจ้าหน้าที่ด้านสินค้ากลุ่มทางเลือกเพื่อสุขภาพ (แมลงเศรษฐกิจ) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยการถ่ายทำครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก น.สพ.ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เป็นวิทยากรพิเศษในการให้คำแนะนำขั้นตอนและข้อกำหนดต่างๆในการเข้าสู่มาตรฐาน GAP ฟาร์มผึ้งพันธุ์ และ ขอขอบคุณ นายบัญชา นทีคีรีกาญจน์ ผู้บริหารห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มผึ้งพัตนกิจ ให้ข้อมูลประโยชน์ของการเข้าสู่มาตรฐาน GAP ฟาร์มผึ้งพันธุ์ พร้อมเอื้อเฟื้อสถานที่ในการเข้าถ่ายทำในครั้งนี้.

 

 

 

   

 

ข่าว/ภาพ :  ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5