ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 5

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศราคาซื้อเต้นท์ปฏิบัติงานทางการแพทย์ พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  รายละเอียด......