1. ทำบุญต้นปี

2. กิจกรรมเดินขึ้นดอยสุเทพ

3. ถวายเทียนพรรษา