ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับราชการเป็นพนักงานราชการ ลงวันที่  31 ตุลาคม 2566  ตำแหน่ง นิติกร  จำนวน 1 อัตรา