ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา

   ให้ผู้สนใจติดต่อและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ถนนห้อยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-892457 , 053-217305

    ตั่งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ในวันเวลาราชการ