0030#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

    วันที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น. นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับคณะนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ นายอนุชา นาคาศัย รมช.เกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต้นแบบการพัฒนาพื้นที่ น้ำ ป่า อาชีพ และการใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชนตามแนวพระราชดำริ ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

  

  

ภาพ/ข่าว :   ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต 5